За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 23.06.2016 г. (четвъртък) от 10 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-15-20-25 от 09.06.2016 г., подадено от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цени по които да продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за III-то тримесечие на 2016 г.

23.06.2016 г.PDF документ 286.16KB Доклад по заявление с вх. № Е-15-20-25 от 09.06.2016 г., подадено от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цени по които да продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за III-то тримесечие на 2016 г.