За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 15.06.2016 г. от 10.00ч в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № В-17-47-5/07.04.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци" ООД, гр. Варна

15.06.2016 г.PDF документ 417.92KB Доклад относно заявление с вх. № В-17-47-5/07.04.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци" ООД, гр. Варна