За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player



На 15.06.2016 г. от 10.30ч в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на цени на услугата пречистване на отпадъчните води на "Водоснабдяване и канализация - П" ЕООД, гр. Панагюрище

15.06.2016 г.



PDF документ 269.89KB Проект на решение за утвърждаване на цени на услугата пречистване на отпадъчните води на "Водоснабдяване и канализация - П" ЕООД, гр. Панагюрище