За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 15.06.2016 г. от 10.00ч в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № В-17-30-3/27.01.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация – Варна" ООД

15.06.2016 г.PDF документ 517.39KB Доклад относно заявление с вх. № В-17-30-3/27.01.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация – Варна" ООД