За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 15.06.2016 г. от 10.00ч в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх.№ В-17-77-4/24.02.2016 г. за утвърждаване цени на водоснабдителните услуги на "Напоителни системи" ЕАД, гр. София

15.06.2016 г.PDF документ 457.18KB Доклад относно заявление с вх.№ В-17-77-4/24.02.2016 г. за утвърждаване цени на водоснабдителните услуги на "Напоителни системи" ЕАД, гр. София