За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 14.06.2016 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-19 от 25.02.2015 г. на "ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ" АД за продължаване срока на лицензия № Л-202-15 от 27.02.2006 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия"

14.06.2016 г.PDF документ 254.3KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-19 от 25.02.2015 г. на "ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ" АД за продължаване срока на лицензия № Л-202-15 от 27.02.2006 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия"