За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 14.06.2016 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-7 от 25.02.2016 г. на "РЕИЖ ЕНЕРДЖИ" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"

14.06.2016 г.PDF документ 284.05KB Дклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-7 от 25.02.2016 г. на "РЕИЖ ЕНЕРДЖИ" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"