За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 14.06.2016 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-17 от 08.04.2016 г. на "САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"

14.06.2016 г.PDF документ 290.69KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-17 от 08.04.2016 г. на "САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"