За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 14.06.2016 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-23 ОТ 21.04.2016 г. от "Топлофикация София" ЕАД за изменение на лицензия за "производство на електрическа и топлинна енергия"

14.06.2016 г.PDF документ 272.92KB Доклад относно подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-23 ОТ 21.04.2016 г. от "Топлофикация София" ЕАД за изменение на лицензия за "производство на електрическа и топлинна енергия"