За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 07.06.2016 г. от 10.00ч в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-45 от 18.08.2015 г. на "ТИНМАР ЕНЕРДЖИ" СА за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"

07.06.2016 г.PDF документ 272.14KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-45 от 18.08.2015 г. на "ТИНМАР ЕНЕРДЖИ" СА за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"