За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 16.05.2016 г. от 13.30ч в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № В-17-14-16/10.12.2015 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас

16.05.2016 г.PDF документ 424.23KB Доклад относно заявление с вх. № В-17-14-16/10.12.2015 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас