За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 16.05.2016 г. от 13.30ч в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № В-17-17-24/08.12.2015 г., цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив

16.05.2016 г.PDF документ 386.25KB Доклад относно заявление с вх. № В-17-17-24/08.12.2015 г., цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив