За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player



На 16.05.2016 г. от 13.30ч в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. В-17-48-2/06.01.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и Канализация - Свищов" ЕАД, гр. Свищов

16.05.2016 г.



PDF документ 443.8KB Доклад относно заявление с вх. В-17-48-2/06.01.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и Канализация - Свищов" ЕАД, гр. Свищов