За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 16.05.2016 г. от 13.30ч в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № В-17-29-3/09.03.2016 г., коригирано и изменено с вх.№ В-17-29-3/27.04.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Русе

16.05.2016 г.PDF документ 347.28KB Доклад относно заявление с вх. № В-17-29-3/09.03.2016 г., коригирано и изменено с вх.№ В-17-29-3/27.04.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Русе