За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 11.05.2016 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-6 от 22.02.2016 г. на "САГА КОМОДИТИС" АД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"

11.05.2016 г.PDF документ 369.33KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-6 от 22.02.2016 г. на "САГА КОМОДИТИС" АД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"