За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 27.04.2016 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПР-92 от 28.12.2015 г. от "Риал Стейтс" ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-336-01 от 23.08.2010 г. за дейността "производство на електрическа енергия"

27.04.2016 г.PDF документ 218.26KB Доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПР-92 от 28.12.2015 г. от "Риал Стейтс" ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-336-01 от 23.08.2010 г. за дейността "производство на електрическа енергия"