За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 20.04.2016 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-89 от 18.12.2015 г. на „Топлофикация София“ ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

20.04.2016 г.PDF документ 191.24KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-89 от 18.12.2015 г. на „Топлофикация София“ ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“