За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 20.04.2016 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПР-10 от 17.03.2016 г. от „Горичане Енерджи” ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-357-01 от 25.05.2011 г. за дейността „производство на електрическа енергия”

20.04.2016 г.PDF документ 147.17KB Доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПР-10 от 17.03.2016 г. от „Горичане Енерджи” ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-357-01 от 25.05.2011 г. за дейността „производство на електрическа енергия”