За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 13.04.2016 г. от 10.30 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Дондуков“ № 8- 10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № В-17-23-3/08.02.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационни услуги на „Водоснабдяване и канализация ” ЕООД, гр. Плевен

13.04.2016 г.PDF документ 561.16KB • Доклад по заявление вх. № В-17-23-3/08.02.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационни услуги на „Водоснабдяване и канализация ” ЕООД, гр. Плевен