За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 13.04.2016 г. от 10.30 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Дондуков“ № 8- 10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № В-17-07-3/23.02.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационни услуги на „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера

13.04.2016 г.PDF документ 327.76KB • Доклад по заявление вх. № В-17-07-3/23.02.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационни услуги на „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера