За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 13.04.2016 г. от 10.30 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Дондуков“ № 8- 10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № В-17-44-2/31.03.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационни услуги на „Софийска вода“ АД, гр. София

13.04.2016 г.PDF документ 399.92KB • Доклад по заявление с вх. № В-17-44-2/31.03.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационни услуги на „Софийска вода“ АД, гр. София