За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 29.03.2016 г. от 10ч в сградата на КЕВР, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на доклад и проект на Указания по прилагането на Наредба за регулиране на цените на ВиК услугите (обн., ДВ, бр. 6 от 2016 г.) за следващия регулаторен период, започващ от 2017 г.

29.03.2016 г.PDF документ 197.57KB Доклад В-Дк-61_14.03.2016_Указания НРЦВКУ
PDF документ 499.75KB Проект_Указания за прилагане Наредба за регулиране на цените на ВиКУ