За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 29.03.2016 г. от 10ч в сградата на КЕВР, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на доклад и проект на правила за водене на Единна система за регулаторна отчетност (ЕСРО) за ВиК сектора за следващия регулаторен период, започващ от 2017 г.

29.03.2016 г.PDF документ 293.33KB Доклад В-Дк-64 от 14.03.2016 ЕСРО
PDF документ 573.81KB Правила единен сметкоплан ЕСРО
MS Excel документ 133.56KB Единен сметкоплан ЕСРО
PDF документ 486.59KB Инструкции за годишни отчетни справки по ЕСРО
MS Excel документ 1.46MB Годишни отчетни справки по ЕСРО
PDF документ 288.83KB Процедура за внедряване на изисквания на ЕССО