За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 24.03.2016 г. от 10 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-15-20-13 от 11.03.2016 г., подадено от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цени по които да продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за II-ро тримесечие на 2016 г.

24.03.2016 г.PDF документ 284.37KB Доклад по заявление с вх. № Е-15-20-13 от 11.03.2016 г., подадено от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цени по които да продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за II-ро тримесечие на 2016 г.