За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 16.03.2016 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-84 от 04.12.2015 г. от „ТЕЦ Свилоза” АД за изменение на лицензия № Л-122-03 от 23.04.2003 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”

16.03.2016 г.PDF документ 288.94KB На 16.03.2016 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-84 от 04.12.2015 г. от „ТЕЦ Свилоза” АД за изменение на лицензия № Л-122-03 от 23.04.2003 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”