За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 16.03.2016 г. (сряда) от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-83 от 03.12.2015 г. от "Черноморска технологична компания" АД и "Рила газ" ЕАД за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане на "Рила газ" ЕАД в "Черноморска технологична компания" АД

16.03.2016 г.PDF документ 833.63KB Доклад по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-83 от 03.12.2015 г. от "Черноморска технологична компания" АД и "Рила газ" ЕАД за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане на "Рила газ" ЕАД в "Черноморска технологична компания" АД