За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 10.02.2016 г. от 10.30 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-59 от 30.09.2015 г. от "ДИСИБ" ООД за изменение на лицензия Л-282-01 от 10.11.2008 г. за дейността "производство на електрическа енергия"

10.02.2016 г.PDF документ 287.21KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-59 от 30.09.2015 г. от "ДИСИБ" ООД за изменение на лицензия Л-282-01 от 10.11.2008 г. за дейността "производство на електрическа енергия"