За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 10.02.2016 г. от 10.30 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-68 от 22.10.2015 г. на "ЧЕЗ Електро България" АД за допълнение на лицензия № Л-229-15 от 17.05.2007 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"

10.02.2016 г.PDF документ 412.7KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-68 от 22.10.2015 г. на "ЧЕЗ Електро България" АД за допълнение на лицензия № Л-229-15 от 17.05.2007 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"