За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 03.02.2016 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-51 от 28.08.2015 г. на "ТЕЦ Марица 3" АД за продължаване на срока на лицензия № Л-206-15 от 31.08.2006 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия"

03.02.2016 г.PDF документ 236.08KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-51 от 28.08.2015 г. на "ТЕЦ Марица 3" АД за продължаване на срока на лицензия № Л-206-15 от 31.08.2006 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия"