За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 27.01.2016 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-75 от 19.11.2015 г. на „Щаткрафт Саут Йист Юръп“ ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-212-15 от 20.11.2006 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“.

27.01.2016 г.PDF документ 144.38KB На 27.01.2016 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-75 от 19.11.2015 г. на „Щаткрафт Саут Йист Юръп“ ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-212-15 от 20.11.2006 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“.