За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 27.01.2016 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-38 от 17.06.2015 г. на „Форнетин“ АД за прекратяване на лицензия № Л-407-15 от 17.06.2013 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

27.01.2016 г.PDF документ 145.55KB На 27.01.2016 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-38 от 17.06.2015 г. на „Форнетин“ АД за прекратяване на лицензия № Л-407-15 от 17.06.2013 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“