За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 13.01.2016 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление от „Ситигаз България” ЕАД, с искане за изменение и допълнение на издадените лицензии № Л-358-08 от 06.06.2011 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и № Л-358-12 от 06.06.2011 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница чрез присъединяване към териториалния обхват на лицензиите на територията на община Ситово.

13.01.2016 г.PDF документ 456.86KB На 13.01.2016 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление от „Ситигаз България” ЕАД, с искане за изменение и допълнение на издадените лицензии № Л-358-08 от 06.06.2011 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и № Л-358-12 от 06.06.2011 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница чрез присъединяване към териториалния обхват на лицензиите на територията на община Ситово.