За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 22.12.2015 г. от 11.30 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4, ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-15-20-31 от 09.12.2015 г., подадено от "Булгаргаз" ЕАД, за утвърждаване на цени, по които да продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, за I-во тримесечие на 2016 г.

22.12.2015 г.PDF документ 448.42KB Доклад по заявление с вх. № Е-15-20-31 от 09.12.2015 г., подадено от "Булгаргаз" ЕАД, за утвърждаване на цени, по които да продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, за I-во тримесечие на 2016 г.