За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 16.12.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № E-ЗЛР-И-64 от 09.10.2015 г. от "Топлофикация София" ЕАД за изменение на лицензия за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"

16.12.2015 г.PDF документ 469.82KB Доклад по заявление с вх. № E-ЗЛР-И-64 от 09.10.2015 г. от "Топлофикация София" ЕАД за изменение на лицензия за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"