За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 11.12.2015 г. от 13.00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно прекратяване на лицензия № Л-373-15 от 23.01.2013 г. на „Енерджи Транс БГ“ ЕООД издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“.

11.12.2015 г.PDF документ 138.9KB На 11.12.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно прекратяване на лицензия № Л-373-15 от 23.01.2013 г. на „Енерджи Транс БГ“ ЕООД издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“.