За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 11.12.2015 г. от 13.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-74 от 09.11.2015 г. на "КААлекс - енерджи" ООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-452-15 от 27.10.2015 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"

11.12.2015 г.PDF документ 368.62KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-74 от 09.11.2015 г. на "КААлекс - енерджи" ООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-452-15 от 27.10.2015 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"