За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 11.12.2015 г. от 13.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-66 от 16.10.2015 г. на "Златна Панега Цимент" АД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"

11.12.2015 г.PDF документ 351.96KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-66 от 16.10.2015 г. на "Златна Панега Цимент" АД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"