За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 11.12.2015 г. от 13.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-41 от 25.06.2015 г. на "ЕСП Златни пясъци" ООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-344-15 от 29.11.2010 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"

11.12.2015 г.PDF документ 357.66KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-41 от 25.06.2015 г. на "ЕСП Златни пясъци" ООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-344-15 от 29.11.2010 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"