За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 03.12.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № В-17-38-9/12.10.2015 г. за утвърждаване на цена за услугата пречистване на отпадъчните води на "В и К" ООД, гр. Кърджали

03.12.2015 г.PDF документ 376.45KB Доклад по заявление с вх. № В-17-38-9/12.10.2015 г. за утвърждаване на цена за услугата пречистване на отпадъчните води на "В и К" ООД, гр. Кърджали