За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 13.11.2015 г. от 13.30 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение по заявление, подадено от "Балкангаз 2000" АД за утвърждаване на цени за дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на територията на община Ботевград за периода 2015-2019 г.

13.11.2015 г.PDF документ 198.1KB Проект на решение по заявление, подадено от "Балкангаз 2000" АД за утвърждаване на цени за дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на територията на община Ботевград за периода 2015-2019 г.