За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 04.11.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявления от „Севлиевогаз-2000” АД за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ и пределни цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Севлиево за периода 2015-2019 г.

04.11.2015 г.PDF документ 524.53KB Доклад по заявления от „Севлиевогаз-2000” АД за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ и пределни цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Севлиево за периода 2015-2019 г.