За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 04.11.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявления от „Балкангаз 2000” АД за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на община Ботевград за периода 2015-2019 г.

04.11.2015 г.PDF документ 501.69KB Доклад по заявления от „Балкангаз 2000” АД за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на община Ботевград за периода 2015-2019 г.