За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 22.10.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4, ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление на „КААлекс - енерджи” ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”.

22.10.2015 г.PDF документ 163.23KB На 22.10.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4, ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление вх. № Е-ЗЛР-Л-54 от 02.09.2015 г. на „КААлекс - енерджи” ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”.