За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 14.10.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад, относно заявления от „Девен” АД за изменение и допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия и одобряване на бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г.

14.10.2015 г.PDF документ 623.75KB На 14.10.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад, относно заявления от „Девен” АД за изменение и допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия и одобряване на бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г.