За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 23.09.2015 г. от 11.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад, относно анализ на ценообразуващите елементи на дружествата от сектор "Топлоенергетика" във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.10.2015 г.

23.09.2015 г.PDF документ 273.1KB Доклад, относно анализ на ценообразуващите елементи на дружествата от сектор "Топлоенергетика" във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.10.2015 г.