За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 23.09.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4, ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-39 от 22.06.2015 г. на "Ритъм-4-ТБ" ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", съдържаща права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група", с права и задължения на "координатор на комбинирана балансираща група"

23.09.2015 г.PDF документ 375.47KB доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-39 от 22.06.2015 г. на "Ритъм-4-ТБ" ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", съдържаща права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група", с права и задължения на "координатор на комбинирана балансираща група"