За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 23.09.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4, ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-31 от 29.04.2015 г. на "Проакт" ООД за допълнение на лицензия № Л-420-15 от 06.01.2014 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"

23.09.2015 г.PDF документ 249.85KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-31 от 29.04.2015 г. на "Проакт" ООД за допълнение на лицензия № Л-420-15 от 06.01.2014 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"