За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 23.09.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4, ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-37 от 02.06.2015 г. на "Енерговиа" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"

23.09.2015 г.PDF документ 345.45KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-37 от 02.06.2015 г. на "Енерговиа" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"