За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 23.09.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4, ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад oтносно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-36 от 19.06.2014 г. на "Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг" с.р.о. ("JAS Energy Trading" s.r.o.) за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"

23.09.2015 г.PDF документ 267.12KB На 23.09.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4, ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад oтносно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-36 от 19.06.2014 г. на „Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг“ с.р.о. („JAS Energy Trading“ s.r.o.) за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”.