За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 28.07.2015 г. от 10,30 часа в сградата на КЕВР – бул. "Дондуков" 8-10, ет. 4, зала 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрическа централа с комбиниран начин на производство на „Топлофикация ВТ” АД за ценовия период от 01.08.2013 г. до 31.12.2013 г.

28.07.2015 г.PDF документ 138.92KB На 28.07.2015 г. от 10,30 часа в сградата на КЕВР – бул. "Дондуков" 8-10, ет. 4, зала 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрическа централа с комбиниран начин на производство на „Топлофикация ВТ” АД за ценовия период от 01.08.2013 г. до 31.12.2013 г.